BIOROL S.A.

  • ΒΙΟΡΟΛ Α.Β.Ε.Ε.
    10km Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
    60062 Κορινός, Ελλάδα

  • +30 23510 41860

  • info@biorol.gr